Telefon

+48 533 528 777

Email

kontakt@hypnoticmadam.pl

Godziny otwarcia

pon. - piąt.: 09:00 - 21:00, sob.: 08:30 - 15:00

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.hypnoticmadam.pl (dalej: „Strona”).
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w zakresie Strony jest Magda Klimkowska Kosmetologia, NIP: 7792539042; REGON: 521964080 e-mail: kontakt@hypnoticmadam.pl (dalej: „Administrator”).

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania ze Strony internetowej. Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych na stronie internetowej, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te, znajdujące się w plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych.


Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży usług – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku właśnie zawarta umowa (poprzez akceptację regulaminu i złożenie zamówienia poprzez e-mail, telefonicznie lub przez formularz ofertowy na stronie),
utworzenia i prowadzenia konta użytkownika – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku umowa zawarta z nami poprzez założenie konta użytkownika i akceptację regulaminu  – udostępniając Państwu konto użytkownika i jego funkcjonalności, realizujemy na Państwa rzecz usługę; w przypadku założenia konta użytkownika, Państwa dane zostaną zapisane na koncie i będą automatycznie wykorzystywane podczas realizacji kolejnych zamówień,
na potrzeby komunikacji w sprawach związanych z realizacją usługi – podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku  konieczność realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów Administratora,
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) – podstawą przetwarzania są w takim wypadku konkretne przepisy prawa, np. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowiące o obowiązku wystawienia faktury,
marketingu usług własnych, np. w celu kierowania do Państwa na stronie sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych, np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania, tj. w oparciu o dokonywane przez Państwa uprzednio zakupy – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) – podstawą prawną jest bądź realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, bądź też zgoda – w sytuacji, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami w jakimkolwiek innym celu, niż zawarcie lub wykonanie umowy – wysyłając wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Co do zasady, przetwarzać będziemy dane osobowe, które otrzymamy od Państwa jako naszych klientów lub potencjalnych klientów. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy otrzymamy dane osoby nie będącej bezpośrednio naszym klientem, właśnie od naszego klienta – tak się stanie w przypadku, gdy nasz klient poda nam Państwa dane osobowe – imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu, wówczas przetwarzamy te dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – w celu wykonania umowy z klientem.

Zgoda na przetwarzanie danych.


W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: biuro@sisarchitekci.pl
Na podstawie Państwa zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w następujących celach:
– w celu przesyłania na podany przez Państwa adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży na stronie internetowej, w sklepie, w tym ofert promocyjnych (newsletter) – w tym wypadku zgodę można cofnąć kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową (newsletter),
– udostępnienie danych osobowych na rzecz wskazanych w treści zgody podmiotów w celu  przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych usług lub funkcjonalności serwisu, np.:
podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu zamówienia jest niezbędne w celu złożenia zamówienia (znajdują się tam dane konieczne do zawarcia i realizacji umowy, w tym do wykonania zakupionych usług, np. numer telefonu w celu umówienia wizyty. 
podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu rejestracji konta użytkownika jest niezbędne w celu utworzenia konta,
podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu skorzystania z tej formy kontaktu,
podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu subskrypcji newslettera,
podanie danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta użytkownika.
W przypadku przetwarzania danych jedynie na podstawie udzielonej zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie po jej odwołaniu.

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom?


Państwa dane będziemy przekazywać podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwa usług. Są to m.in.:
Firmy branżowe współpracujące, wymienione w zakładce “Współpraca” lub innych naszych usług):
Operatorom płatniczym, z którymi współpracujemy w celu otrzymania zapłaty za zakupione usługi, wskazanym w procesie składania zamówienia (np. tPAY)
Państwa dane będziemy powierzać do przetwarzania także podmiotom, z których usług korzystamy w związku z ich przetwarzaniem, w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych  – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Profilowanie.


Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu usług najlepiej dopasowanych (np. na podstawie wcześniejszych zamówień). Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Macie Państwo prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@sisarchitekci.pl
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.
Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@sisarchitekci.pl

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE – PLIKI COOKIES

SIS Architekci sp. z o.o. przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera strony www, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies administrator serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie ze strony www.piekniejsza.com.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony www.med.sisarchitekci.pl oraz www.sisarchitekci.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
– informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości – mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.  Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

Jakie pliki Cookies wykorzystujemy?


pliki sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia,
pliki trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania, zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

Do czego wykorzystujemy pliki Cookies?


Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony,
– tworzenia statystyk,  których celem jest ustalenie, w jaki sposób użytkownicy sklepu korzystają ze strony internetowej.

Stosujemy następujące rodzaje plików Cookies:
„niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu,
służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu,
„wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej sklepu,
„funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
„reklamowe” – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.


Zmiany w polityce prywatności


Magda Klimkowska Kosmetologia może zmienić obowiązującą Politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.